Kortholt, Christian (1694)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Kortholt, Christian

Namensvariante
Corthold

Namensvariante
Cortholt

Namensvariante
Korthold

Lebensdaten
männlich1694


Fundstellen
I | 1
190.
I | 2
304.
I | 3
I | 4
541.
I | 9
359. 681.
I | 10
679.
I | 20
I | 24
I | 26
VI | 4
Beziehungen
Weitere Beziehungen (2)