Gleditsch, Johann Friedrich (23. 3. 1716)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Gleditsch, Johann Friedrich

Namensvariante
Gletitzschius

Namensvariante
Gledizschius

Namensvariante
Gletitschius

Namensvariante
Gletizsch

Namensvariante
Gletizschius

Lebensdaten
männlich

15. 8. 1653
Eschendorf b. Pirna


23. 3. 1716
Leipzig (?)


Gleditsch, Johann Friedrich — Geb. Eschendorf b. Pirna 15. 8. 1653, gest. Leipzig (?) 23. 3. 1716. — Buchhändler in Leipzig, Stiefvater des Buchhändlers Thomas Fritsch.
Fundstellen
I | 4
581.
I | 5
188.
I | 6
66. 67. 321.
I | 7
364. 412. 507. 543. 545. 631. 664.
I | 8
74. 317. 365. 603. 607. 611. 613. 617. 618.
I | 9
430. 441. 477. 481. 512. 670. 688. 690. 694. 700.
I | 10
675. 675. 678. 680. 682. 683. 686. 694.
I | 12
126. 146.
I | 13
278. 294.
I | 15
I | 16
I | 17
I | 20
I | 21
I | 22
I | 25
I | 26
I | 27
Beziehungen
Korrespondenz (1)