Gretser, Jacob SJ (1625)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Gretser, Jacob

Namensvariante
Jakob

Namensvariante
Gretscher

Lebensdaten
männlich1625


Ordenszugehörigkeiten
SJ [Jesuiten]
Fundstellen
I | 4
358. 605.
I | 5
108. 298. 616.
I | 6
158. 182. 415. 540.
I | 7
81. 637.
I | 9
137. 431. 576. 582. 640.
I | 11
665.
I | 12
545.
I | 19
IV | 3
VI | 2
VI | 6