Friedrich Ulrich Herzog von Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel (1634)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Friedrich Ulrich Herzog von Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel

1613-1634
Lebensdaten
männlich1634


Fundstellen
I | 6
360. 574.
I | 9
633.
I | 10
103.
I | 11
630 f.
I | 13
561.
I | 17
I | 24
I | 28
IV | 3