Coltellini, Agostino (1693)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Coltellini, Agostino

Lebensdaten
männlich



1693


Fundstellen
I | 9
562.