Arnisaeus, Henning (1636)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Arnisaeus, Henning

Lebensdaten
männlich1636


Fundstellen
I | 3
I | 5
440.
IV | 4
VI | 1
36. 74. 445.
VI | 2
VI | 4