Amphitryon (mythisch)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Amphitryon

Lebensdaten
mythisch
männlich

Fundstellen