Timotheus, Begleiter des Apostels Paulus
Grunddaten
Person
Nein


Namen
Hauptansetzung
Timotheus, Begleiter des Apostels Paulus

Lebensdaten
männlich

Fundstellen
I | 5
16.
I | 19
IV | 6
IV | 8