Ludwig I., Herzog von Anjou, König von Neapel (1384)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Ludwig I., Herzog von Anjou, König von Neapel

Lebensdaten
männlich1384


Fundstellen
I | 10
325.