Bonifatius I., Papst, (Hl.) (4. 9. 422)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Bonifatius I., Papst, (Hl.)

29. 12. 418 – 4. 9. 422
Namensvariante
Bonifaz

Namensvariante
Bonifacius

Lebensdaten
männlich4. 9. 422


Fundstellen
I | 20
I | 24
VI | 2
142.
Nachweise