Anakreon (6./5. Jh. v. Chr.)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Anakreon

Lebensdaten
männlich6./5. Jh. v. Chr.


Fundstellen
I | 6
473.
I | 8
589.
I | 15