Hugo von Sankt Viktor (1141)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Hugo von Sankt Viktor

Namensvariante
Hugo von St. Victor

Namensvariante
Hugo von Saint Victor

Namensvariante
Hugo de Saint-Victor

Lebensdaten
männlich1141


Fundstellen
I | 4
619. 625. 627. 634.
I | 5
429.
I | 7
474.
I | 16
I | 18
I | 20
I | 23
I | 25
IV | 7
IV | 9