Johann V. von Montfort, Herzog der Bretagne (1442)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Johann V. von Montfort, Herzog der Bretagne

1399-1442
Lebensdaten
männlich1442


Fundstellen
IV | 5
IV | 8