Schlegel, Christian (1722)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Schlegel, Christian

Lebensdaten
männlich1722


Fundstellen
I | 20
I | 21
I | 22
I | 26