Rinaldi, Odorico (1671)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Rinaldi, Odorico

Namensvariante
Raynaldus, Odoricus

Namensvariante
Arnaldus

Lebensdaten
männlich1671


Fundstellen
I | 1
148.
I | 7
135.
I | 8
151.
I | 18
VI | 1
318.