Polybios (120 v. Chr.)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Polybios

Namensvariante
Polybius

Lebensdaten
männlich120 v. Chr.


Fundstellen
I | 1
103. 138. 142. 143. 145. 147. 156. 166.
I | 5
447.
I | 5
447.
I | 18
II | 1