Berthold I. von Henneberg (1157)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Berthold I. von Henneberg

Lebensdaten
männlich1157


Fundstellen
I | 17