Thou, Jacques Auguste de (1617)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Thou, Jacques Auguste de

Namensvariante
Thuanus

Namensvariante
Jacques-Auguste

Lebensdaten
männlich

1553


1617


Fundstellen
I | 1
I | 2
I | 3
I | 4
456. 701.
I | 5
274.
I | 6
302.
I | 7
308.
I | 8
149.
I | 9
125. 182.
I | 11
432.
I | 13
220.
I | 14
349.
I | 16
23. 73.
I | 25
II | 1
II | 3
III | 2
53.
III | 7
IV | 3
VI | 1
322 f.
VI | 2
403.
VI | 3
344.
VI | 4