Bucer, Martin, Reformator (1551)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Bucer, Martin, Reformator

Namensvariante
Butzer

Namensvariante
Bucerus

Lebensdaten
männlich

Schlettstadt


1551


Fundstellen
I | 4
346. 350.
I | 8
191.
I | 9
229.
I | 10
377. 379. 429. 462 f. 525.
I | 16
275. 364.
I | 18
IV | 5
VI | 1
323.
VI | 2
141.
Nachweise

Chr. Strohm, Martin Bucer (1491-1551), in: I. Dingel u. V. Leppin (Hrsg.), Das Reformatorenlexikon, 2. Aufl. Darmstadt 2016, S. 65-73