Xavier, Francesco (Hl.) SJ (1552)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Xavier, Francesco (Hl.)

Namensvariante
Javier

Namensvariante
Francisco

Namensvariante
Franz

Namensvariante
Xaver, Franz

Lebensdaten
männlich1552


Ordenszugehörigkeiten
SJ [Jesuiten]
Fundstellen
I | 6
406.
I | 14
685. 900.
I | 15
I | 18
I | 20