Damasus I., Papst (11. 12. 384)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Damasus I., Papst

366-384
Lebensdaten
männlich

305
Rom


11. 12. 384
Rom


Fundstellen
I | 15
764.
I | 16
690.
I | 17
VI | 4
Nachweise