Abulfeda, Ismael (1331)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Abulfeda, Ismael

Namensvariante
Abū'l-Fidā, Ismā'īl

Namensvariante
Albufède

Namensvariante
Abulfeda, Emadeddin Ismael

Lebensdaten
männlich1331


Fundstellen
I | 1
118. 153. 155. 157. 160.
I | 4
622.
I | 9
614.
I | 10
249.
I | 13
341.
I | 15
162. 277.
I | 24