Wolffhardt, Simon Friedrich (1709)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Wolffhardt, Simon Friedrich

Namensvariante
Wolfhardt, Simon Friedrich

Lebensdaten
männlich1709


Fundstellen
I | 16
I | 17
I | 18
I | 19
I | 25
IV | 8