Sylburg, Friedrich (1596)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Sylburg, Friedrich

Lebensdaten
männlich1596


Fundstellen
I | 15
VI | 1
316.