Staphylus, Friedrich (1564)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Staphylus, Friedrich

Lebensdaten
männlich1564


Fundstellen
I | 15