Ehrenstrahl, David (1698)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Ehrenstrahl, David

Lebensdaten
männlich1698


Fundstellen
I | 14
31.