Philips, Katherine (1664)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Philips, Katherine

Lebensdaten
weiblich1664


Fundstellen
I | 13
382.