Wittich, Christoph (1687)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Wittich, Christoph

Lebensdaten
männlich1687


Fundstellen
I | 1
202.
I | 11
233.
I | 19