Sansovino, Franciscus (1586)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Sansovino, Franciscus

Lebensdaten
männlich1586


Fundstellen
I | 4
538. 571.
II | 2
IV | 2