Pontano, Giovanni-Giovano (1503)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Pontano, Giovanni-Giovano

Lebensdaten
männlich1503


Fundstellen
I | 7
375.
VIII | 1