Poniatowska, Christine (1644)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Poniatowska, Christine

Namensvariante
Poniatovska

Namensvariante
Poniatovia

Lebensdaten
weiblich1644


Fundstellen
I | 1
174.
I | 7
561. 640.
IV | 1
VI | 6