Polsnitz, Georg von (1671)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Polsnitz, Georg von

Lebensdaten
männlich1671


Fundstellen
I | 1
122. 131.