Johannes XVII., Papst (1003)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Johannes XVII., Papst

1003
Lebensdaten
männlich1003


Fundstellen
I | 7
670.