Bonifatius VIII., Papst (11. 10. 1303)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Bonifatius VIII., Papst

1294-1303
Namensvariante
Bonifaz

Namensvariante
Bonifacius

Lebensdaten
männlich11. 10. 1303
Rom


Fundstellen
I | 7
230.
I | 18
I | 22
I | 23
III | 7
IV | 2
IV | 5
VI | 1
248. 251.
VI | 2
Nachweise