Panvinio, Onofrio (1568)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Panvinio, Onofrio

Namensvariante
Panvinius, Onuphrius

Namensvariante
Onufrio

Lebensdaten
männlich1568


Fundstellen
I | 4
203. 496. 537 f. 566. 583.
I | 5
194. 459. 642.
I | 6
428.
I | 11
647.
IV | 5
IV | 6
IV | 9
VI | 1
320.
VI | 2