Nye, Stephen (1719)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Nye, Stephen

Namensvariante
Nye, Stephan

Lebensdaten
männlich1719


Fundstellen
I | 11
123.
I | 20