Megiser, Hieronymus (1616 o. 1618)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Megiser, Hieronymus

Lebensdaten
männlich1616 o. 1618


Fundstellen
I | 7
553. 560. 620. 629.
I | 8
263. 564.
I | 10
503.
I | 11
361.
I | 14
II | 2
VI | 1
321.
VI | 2