Leukippos von Milet (5. Jh. v. Chr.)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
Leukippos von Milet

Namensvariante
Leucippus

Namensvariante
Leukipp

Lebensdaten
männlich5. Jh. v. Chr.


Fundstellen
I | 6
265.
II | 1
II | 2
VI | 1
491.
VI | 3
228.