La Gardie, Gustav Adolf Graf de (1695)
Grunddaten
Namen
Hauptansetzung
La Gardie, Gustav Adolf Graf de

Namensvariante
Gustav Adolph

Namensvariante
Gustaf Adolf

Lebensdaten
männlich1695


Fundstellen
I | 1
209 f. 418.
I | 3
477.
I | 9
332. 342. 359. 377. 394. 412 f. 419. 439. 473. 510. 552 f. 593.
I | 10
177. 212. 288. 400. 401.
I | 11
188. 314. 374.
I | 12
115. 127. 169 f.
I | 14
30.
IV | 1
Weitere Beziehungen (4)